Bleek goud
€14,40

Cas. Nr. 7440-50-8 Koper
Cas. Nr. 7440-66-8 Zink

Gevarenpictogrammen:

Signaalwoord:
WAARSCHUWING

H: 302-410  P: 101-102-261-270-273-312-391-370+378-370+378-501 GHS07 GHS09
Schadelijk bij inslikken. Zeer giftig voor in het water levende organismen met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten bereik van kinderen houden. Inademing van stof vermijden. Niet eten, drinken of eten tijdens het gebruik van dit product. Voorkom lozing in het milieu. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Gelekte / gemorste stof opruimen. In geval van brand: blussen met speciaal poeder voor metaalbrand. In geval van brand: blussen met droog zand. Inhoud/verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.

Historie en toepassing:
Bronspoeder, het percentage koper en tin bepaald de kleur. Eenvoudig te verwerken met ei tempera, lijm , lak of caseïne.
Geen olie of water.

Door de fijnheid van het materiaal is het verstandig om een stofmasker te dragen. Niet lozen in het grondwater, in oppervlaktewater of in riolering.

  

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »