Ducatengoud
€17,20

Cas. Nr. 7440-50-8 Koper
Cas. Nr. 7440-66-8 Zink

Gevarenpictogrammen:

Signaalwoord:
WAARSCHUWING

H: 410  P: 273-391-501 GHS09
Zeer giftig voor in het water levende organismen met langdurige gevolgen. Voorkom lozing in het milieu. Gelekte / gemorste stof opruimen. Inhoud/verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.

 

Inademing van stof/ rook/ gas/ nevel/ damp/ spuitnevel vermijden. In geval van brand: blussen met speciaal poeder voor metaalbrand. In geval van brand: blussen met droog zand. Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Historie en toepassing:
Bronspoeder, het percentage koper en tin bepaald de kleur. Eenvoudig te verwerken met ei tempera, lijm , lak of caseïne.
Geen olie of water.

Door de fijnheid van het materiaal is het verstandig om een stofmasker te dragen. Niet lozen in het grondwater, in oppervlaktewater of in riolering.Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »