Zink wit
€5,35

Zink wit  (zinkoxide)

C.I. Pigment White 4
Cas. Nr.: 1314-13-2  EC-Nr: 215-222-5

Gevarenpictogrammen:Signaalwoord:
WAARSCHUWING

H: 410  P: 273-391-501 GHS09
Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorkom lozing in het milieu. Gelekte/gemorste stof opruimen. Inhoud/verpakking
afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.

Historie en toepassing:
Zink wit 19e eeuw.
Is een natuurlijk mineraal pigment. Het wordt bereid uit zinkerts; zinkresidu's van allerlei soorten zuiver metaal zink.
Is toepasbaar voor alle bindmiddelen. Heeft een goed dekkend vermogen, is lichtecht en hittebestendig.
Voor buitenverf heeft het de neiging tot afpoederen.