Wijnsteenzuur
€7,05

Wijnsteenzuur (DL-tartaric acid)
Cas. Nr.: 133-37-9  EC-Nr: 205-105-7  

Gevarenpictogrammen:Signaalwoord:
GEVAAR

H: 318  P: 101-102-103-280-305+351+338-310 GHS05
Veroorzaakt ernstig oogletsel. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter
beschikking houden. Buiten bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten;
contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/
arts raadplegen.

 

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »