Oxaalzuur
€7,05

Oxaalzuur (Oxaalzuur-2-hydraat, technisch)
Cas. Nr.: 6153-56-6  EC-Nr: 205-634-3


Gevarenpictogrammen:Signaalwoord:
WAARSCHUWING

H: 302+312  P: 280-264-322-301+312-363-501 GHS07
Schadelijk bij inslikken en bij contact met de huid. Beschermende handschoenen/ kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen. Na het werken met dit product grondig wassen. Specifieke maatregelen (zie op dit etiket). NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. De inhoud en de verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf. 

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »