Malachiet 10 gram
€15,50

Malachiet (Koper (II) carbonaat)
C.I. Pigment Blue 30        

Cas. Nr.: 12069-69-1 
EC-Nr: 235-113-6   

Gevarenpictogrammen:

 

Signaalwoord:
WAARSCHUWING

H:302+332-319-410 P:101-102-103-261-280-301+340 GHS07 GHS09
Schadelijk bij inslikken en bij inademing. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Zeer giftig voor in het
water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten bereik van kinderen houden. Alvorens te gebruiken, het etiket lezen. Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
NA INSLIKKEN: Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen. 
                  
Historie en toepassing:
Oudheid. Is een halfedelsteen die in de natuurgebieden gevonden wordt. Het was al bij de Egyptenaren bekend. Het is een koperhoudend mineraal. Toepasbaar in olie-, lijm-, caseïne-, en kalkverf. Geschikt in spiritus vernis. Het heeft een goede dekkracht, is lichtecht, en kan tegen hoge temperaturen en heeft een goed kleurend vermogen. 

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »