Kruidnagelolie
€6,35

Cas. Nr:. 97-53-0 
EC-Nr.:202-589-1

Gevarenpictogrammen:

 

Signaalwoord:
GEVAAR

H: 304-317-319  P: 261-264-272-301+310-333+313-405  GHS07 GHS08
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Kan een allergische
huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Inademing van stof/rook/gas/nevel/
damp/spuitnevel vermijden. Na het werken met dit product grondig wassen. Verontreinigde
kleding mag de werkruimte niet verlaten. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/
arts raadplegen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Achter slot bewaren. 

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »