Kobaltsiccatief 30 cc
€7,50

Droogmiddel voor olieverf en lakken
Inhoud: 30 cc.

CAS-nr. : 136-52-7 COBALTBIS (2-ETHYLHEXANOAAT) 
CAS-nr. : 61789-52-4 VETZUREN C3-C24 

Gevarenpictogrammen:

 

Signaalwoord:
WAARSCHUWING

H: 226-361f-315-317-411  P: 201-202-308+313-333+313 GHS02 GHS08 GHS09 GHS07
Ontvlambare vloeistof en damp. Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden. Veroorzaakt huidirritatie. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen. Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft. NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

 

 

 

 

 

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »