Colophonium
€5,90

Cas. Nr.: 8050-09-7  
EINECS-Nr: 232-475-7 
EC-Nr: 650-015-00-7

Gevarenpictogrammen:Signaalwoord:
WAARSCHUWING

H: 317 P: 261-280-302+352-321-333+313-362+364  GHS07
Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en wassen. Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket). Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding uittrekken en wassen
alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »