Eucalyptusolie
€6,00

Cas. Nr.: 84625-32-1  
EC-Nr: 283-406-2  

Gevarenpictogrammen:

   

Signaalwoord:
GEVAAR

Bevat: 1,8-Cineol, DIPENTENE, alpha-Pinene, beta-Pinene en Terpinolene.
H: 226-317-304-411  P: 210-241-303+361+353-321-405-501 GHS02 GHS07 GHS08 GHS09
Ontvlambare vloeistof en damp. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Verwijderd houden van warmte/ vonken/ open vuur/ hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen.- Niet roken. Explosie veilige elektrische/ ventilatie-/verlichtingsapparatuur gebruiken. BIJ CONTACT MET DE HUID: (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket). Achter slot bewaren. Inhoud verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkings-bedrijf.      

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »