Aluminiumpoeder zuiver
€17,40

Cas. Nr. 7429-90-5

Gevarenpictogrammen:

 

Signaalwoord:
GEVAAR

H: 228  P: 101-102-210-270-240-241-280-370+378-370+378-501 GHS02
Ontvlambare vaste stof.Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte/ vonken/ open vuur/ hete oppervlakken. - Niet roken. Opslag- en opvangreservoir aarden. Explosieveilige elektrische/ ventilatie-/ verlichtings-/ ...apparatuur gebruiken. Beschermende handschoenen/ beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatsbescherming dragen.  In geval van brand: blussen met speciaal poeder voor metaalbrand. In geval van brand: blussen met droog zand. Inhoud/verpakking afvoeren naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.

Historie en toepassing:
Geen olie of water.

Door de fijnheid van het materiaal is het verstandig om een stofmasker te dragen. Niet lozen in het grondwater, in oppervlaktewater of in riolering.